Słonecznie 30°C

Aureli, Malwiny, Zygfryda

Aktualności

09-12-2013

Gospodarka odpadami - zmiany od stycznia 2014 roku

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa ze słowami podziękowania oraz uznania za postawę, jaką Państwo wykazali w czasie wprowadzania w życie nowych unormowań prawnych regulujących gospodarkę odpadami.
Przepisy, które obowiązują nas wszystkich od 1 lipca 2013 r. nałożyły na gminę obowiązek zorganizowania całego procesu gospodarowania odpadami. Z tego obowiązku wywiązaliśmy się należycie, chociaż nie obeszło się bez przejściowych trudności i zawirowań.
Od 1 stycznia 2014 r. całość obowiązków związanych z gospodarką odpadami przejmie Związek Międzygminny pod nazwą „Natura” z siedziba w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 23. Gmina Chynów jest jego aktywnym członkiem od chwili jego powstania i zarejestrowania.
Związek, do którego należy obecnie 8 gmin powiatu grójeckiego powstał po to, aby stworzyć silną organizację, która będzie liczącym się partnerem na rynku odpadów. Wychodząc z powyższego założenia postanowiliśmy zjednoczyć siły naszych samorządów. Wspólnie stanowimy siłę, z którą muszą się liczyć wszyscy partnerzy działający w tej branży.
Nasza przynależność do Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” pociąga jednak za sobą konieczność złożenia przez Państwa, właścicieli nieruchomości, nowych deklaracji stanowiących niezbędny dokument do wdrożenia systemu zbiórki odpadów.
Działający od pół roku system odbioru odpadów dał nam także podstawę do weryfikacji wysokości stawki za tę usługę. Od 1 stycznia 2014 r. będzie ona wynosiła 7 zł od osoby na miesiąc przy segregowaniu odpadów oraz 14 zł od osoby na miesiąc w przypadku kiedy odpady nie będą segregowane w gospodarstwie domowym.
Nowe deklaracje prosimy składać w terminie do 31 grudnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy w Chynowie, w Biurze Obsługi Klienta (Budynek A, pokój nr 1) lub w siedzibie Związku Międzygminnego „Natura”.
Wszelkie uwagi i problemy związane z gospodarką odpadami nadal będą Państwo mogli zgłaszać do tutejszego urzędu na dotychczasowych zasadach. Natomiast opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą Państwo wnosić na rzecz Związku Międzygminnego „Natura”.
Bardzo liczymy na Państwa obywatelską postawę i spełnienie ustawowego obowiązku jakim jest uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami.

Pozostawmy naszą Ziemię piękna i czystą!

Wójt Gminy Chynów
Tadeusz Zakrzewski

<   >